DITC

首頁 > 商務中心 > 共享辦公空間

共享辦公空間

彈性租期,立即進駐

座位方式出租,可按小時、日、月承租,無需負擔建置成本,免費無線網路、完善設備設施
 

DITC

DITC

DITC

DITC

DITC

DITC

DITC

DITC